AMIT

... ČESKÝ VÝROBEK VYSPĚLÉ AUTOMATIKY - ŠETŘÍ VÁM KAPSU ...


 

Podpora technologie GSM

 
   

   
 
 
 
ART267A
Dva v jednom výkonný volně programovatelný řídicí systém a terminál v jednom zařízení představuje nejoptimálnější využití prostoru a peněz ve vašich aplikacích. ART267A je určen pro lokální řízení a ovládání regulované soustavy, spojením do komunikační sítě DB-Net lze snadno vytvořit rozsáhlý distribuovaný systém.
Terminál ART267 byl u příležitosti mezinárodní výstavy PRAGOREGULA / EL-EXPO 2000 oceněn odbornou porotou cenou GRAND PRIX.
 
 
ART4000
Komfortní obdoba ART267A. Základní rozdíl je především ve větším počtu ovlá dacích kláves a větším displeji. Vzhledově je přední panel zcela shodný s textovým průmyslovým terminálem APT110. Řídicí terminál ART4000 je výkonný volně programovatelný řídicí systém a terminál v jednom zařízení a je určen pro lokální řízení a ovládání regulované soustavy.
Kromě standardních komunikačních linek RS232 a RS485 je ve verzi ART4000C k dispozici isběrnice CAN. Pomocí této sběrnice a systému DIOCAN lze snadno rozšířit počet vstupů/výstupů a připojit akční členy a snímače.
 
 
AMiRiS 99
Kompaktní řídicí systém v celokovovém provedení určený pro menší aplikace. V současné době se jedná o nejvýkonnější kompaktní řídicí systém v nabídce firmy AMiT. Svými výpočetními schopnostmi překračuje třídu klasických PLC. Bohatá knihovna programových modulů a možnost parametrizace pomocí reléových schémat s řadou doplňujících funkcí, poskytuje systému AMiRiS99 dostatek prostoru pro řešení náročných požadavků při řízení strojů.
AMiRiS99 je určen k montáži na základovou desku rozváděče, podporuje přímé propojení s terminálem APT130. Rozbustní kryt a návrh elektronických obvodů zajišťuje vysokou odolnost proti rušení.
 
 
APT2100G - Grafický terminál
Dva v jednom" - výkonný volně programovatelný řídicí systém a terminál v jednom zařízení představuje nejoptimálnější využití prostoru a peněz ve vašich aplikacích. ART267A je určen pro lokální řízení a ovládání regulované soustavy, spojením do komunikační sítě DB-Net lze snadno vytvořit rozsáhlý distribuovaný systém.
Terminál ART267 byl u příležitosti mezinárodní výstavy PRAGOREGULA / EL-EXPO 2000 oceněn odbornou porotou cenou GRAND PRIX.
 
 
ADIS - Modulární řídicí systém
Dva v jednom" - výkonný volně programovatelný řídicí systém a terminál v jednom zařízení představuje nejoptimálnější využití prostoru a peněz ve vašich aplikacích. ART267A je určen pro lokální řízení a ovládání regulované soustavy, spojením do komunikační sítě DB-Net lze snadno vytvořit rozsáhlý distribuovaný systém.
Terminál ART267 byl u příležitosti mezinárodní výstavy PRAGOREGULA / EL-EXPO 2000 oceněn odbornou porotou cenou GRAND PRIX.
 
 
ASP14 - Signalizační panel
Dva v jednom" - výkonný volně programovatelný řídicí systém a terminál v jednom zařízení představuje nejoptimálnější využití prostoru a peněz ve vašich aplikacích. ART267A je určen pro lokální řízení a ovládání regulované soustavy, spojením do komunikační sítě DB-Net lze snadno vytvořit rozsáhlý distribuovaný systém.
Terminál ART267 byl u příležitosti mezinárodní výstavy PRAGOREGULA / EL-EXPO 2000 oceněn odbornou porotou cenou GRAND PRIX.
 
 
Kotelny s regulátorem ART267.pdf        
Panelové domy s regulátorem ART267.pdf        
VZT s regulátorem ART267.pdf        
   
 
 

Bližší informace si vyžádejte na naší adrese.

   
  ECA s.r.o. Olomouc, Mlýnská 4, tel.: 603 241 224, eca@ecasro.cz