... Programovatelné regulátory řady RT-NET - IRC (Individual RoomControl) regulátory ...

Programovatelné regulátory řady RT-NET jsou IRC (Individual Room Control) regulátory,
určené pro řízení vytápění malých, středních i velkých objektů. Současně je lze využít pro elektronickou ostrahu objeků.
Hlavní výhody
- hospodárnost - až 30% úspora energie
- příznivá cena
- pohodlí - vytápění je řízeno mikroprocesorem
- snadná obsluha
- vysoká spolehlivost a životnost - záruka 36 měsíců
- možnost propojení regulátorů do soustavy při vytápění rozsáhlých objektů
- možnost ovládání pomocí personálního počítače

Řídící jednotka
Řídící jednotka - BMR Umožňuje nastavení denních, nebo týdenních regulačních programů pro 2 x 16 nezávislých
topných okruhů. Umí zobrazit reálnou teplotu v jednotlivých okruzích a umožňuje její přesnou
kalibraci přímo z řídící jednotky. V jednom dni je možné až 8x změnit požadovanou teplotu
a to v libovolném čase na libovolnou hodnotu. Styk s uživatelem zajišťuje alfanumerický
displej 2x16 znaků a klávesnice s 16-ti tlačítky. Řídící jednotka může dále zajišťovat
funkci zabezpečovací ústředny. Lze k ní připojit 4 nezávislé zóny. Každá zóna může obsahovat
maximálně dva senzory. To znamená, že lze monitorovat maximálně 8 míst. Samozřejmostí je možnost
vyjmutí jednotivých zón a programovatelné nastavení doby pro vyhlášení alarmu po porušení
některé zóny. Kódování a odkódování je možno provést přímo z řídící jednotky, nebo ze dvou
externích klávesnic, které lze k jednotce připojit.

Komponenty
Programovatelné termostaty

Termostat CD_NET
Prostorové čidlo CD_NET Základní varianta. Má vestavěný tepelný senzor a výstup pro ovládání termpohonu. Programovatelný termostat představuje samostatnou regulační jednotku, která která pracuje jako PI regulátor a komunikuje s řídící jednotkou, odkud získává údaje o požadované teplotě a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty a stav termopohonu.
 
Termostat CD_NET R
Prostorové čidlo CD_NET Termostat s reléovým výstupem. Stejný jako CD_NET, liší se pouze svým výstupem. Má reléový kontakt 230V AC, 8A. Lze jej použít pro ovládání termopohonů s napájením 230V AC nebo pro řízení ventilátorů akumulačních kamen.
 
Termostat CD_NET D
Prostorové čidlo CD_NET D Termostat se zobrazením naměřené teploty. Je vybaven LCD displejem. Funkce je stejná jako u předchozího typu, navíc však zobrazuje reálnou teplotu v místnosti a stav ventilu topení. Při požadavku na spínání 230V AC je třeba externí relé.
 
Termostat CD_NET D
Prostorové čidlo CD_NET D Termostat se zobrazením naměřené teploty a tlačítky. Má rovněž vestavěný displej, navíc má však možnost lokální změny požadované teploty bez ohledu na program. Další funkce je shodná s oběma předchozími typy. Při požadavku na spínání 230V AC je třeba externí relé.
 
Hlavice s termopohonem
Hlavice s termopohonem Je to akční prvek systému, který přes tělo ventilu otvírá nebo zavírá přívod teplé vody do topidla. Ve standardním provedení je systém navržen na termopohony s ovládacím napětím DC 24V. K jednomu programovatelnému termostatu je pak možno připojit až 10 hlavic. Na přání zákazníka lze provést úpravu pro jiné napětí (DC 12V). Pak se samozřejmě mění i počet hlavic, které lze k jednomu termostatu připojit.
 
Propojovací člen P1_NET
Propojovací člen P1_NET Slouží k propojení programovatelného termostatu s hlavním napájecím a komunikačním vedením. Umožňuje rozbočení tohoto vedení a dále je možno přes tento prvek připojit k termostatu vlastní termopohon a okenní kontakt. Tento prvek je určen především pro rozsáhlejší regulační systémy, kde pro hlavní vedení musí být použity silnější vodiče a pro systémy, kde budou použity okenní kontakty.
 

Aplikace s IRC regulátorem BMR.pdf

ECA s.r.o. Olomouc, Mlýnská 4, tel.: 603 241 224

eca@ecasro.cz