... ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI ...

   

 
   
 
  Komunikační možnosti
Jeho architektura vychází z osvědčené schemotechniky periferních modulů PROMOS line 2, založených na výkonném jednočipu Fujitsu. Po větším bratru LOGIC zdědil krabičku, uspořádání vstupů a výstupů a hlavně možnost dalšího rozšíření.
Základní model v krabičce o rozměrech 106x90x73 mm nabízí 8 vstupů 24 V s galvanickým oddělením a 8 reléových výstupů umožňujících spínání 230V / 4 A. Vstupy i výstupy jsou vyvedeny na odnímatelné šroubovací svorkovnice. Už v základním provedení je LOGIC vybaven sběrnicí CANopen, která umožňuje připojení další jednotky logických vstupů / výstupů ze stavebnice PROMOS line 2.
LOGIC je koncipován jako malý kontrolér, který je určen pro řešení lokálních logických úloh - řízení uzlů dopravních linek, turniketů, ovládání aspiračních filtrů, či malých technologických zařízení.sestavení programu, ale také jeho pozdější údržbu.
 
 

 

  Výběr komponentů ze stavebnice PROMOS line 2

 
 
 
Centrála CCPU - 02
Centrální jednotka systémuCCPU-02 je kompaktní mikropočítačová jednotka systému PROMOS line 2. Variabilita vstupů / výstupů dovoluje sestavit konfiguraci dle potřeby a maximálně tak využít všech možností jednotky. Verze s řadičem CAN může být doplňována vnějšími CAN moduly pro logické i analogové vstupy a výstupy. Jednotku tvoří procesorový modul MCPU-01 a základní deska vstupů/výstupů.
 
 
Jednotka CAIO - 11
Jednotka analogových vstupů a výstupůCAIO-11 je periferní modul na sběrnici CANopen s 12 univerzálními pozicemi pro vstupy/výstupy.Řízení jednotky a sběrnicovou komunikaci zajišťuje vestavěný mikropočítač. Na čelním panelu je přepínač síťové adresy, blokování a připojení zakončovacího odporu sběrnice.
 
 
Jednotka CBO - 11/12
Jednotka digitálních reléových výstupůCBO-11 je výstupní jednotka na sběrnici CANopen. Obsahuje 12 výstupních obvodů s galvanickým oddělením. Spínacím prvkem je relé se síťovým kontaktem 250 V AC, který umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Kontakty jsou uspořádány do čtyř skupin tak, aby umožňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily) i ovládání obousměrných servopohonů. V každé skupině je jedna tavná pojistka.
CBO-12 má vyvedeny na svorky všechny kontakty samostatně (přepínací) a neobsahuje tavné pojistky.
 
 
Jednotka CBI - 11/12
Jednotka digitálních vstupů CBI-11/12 jsou periferní jednotky na sběrnici CANopen se 16 galvanicky oddělenými logickými vstupy. Na čelním panelu jsou přepínače síťové adresy a volby indikace stavu vstupů (před/po filtraci). Sběrnice se připojuje desetižilovým kabem, který obsahuje vlastní komunikační linku i napájecí napětí. Indikační LED zobrazují stavy vstupů.
V provedení SBI-11/12 je sběrnice CANopen nahrazena sběrnicí RS485. Jednotka je konstrukčně uspořádána v kompaktní krabičce, na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení vstupních signálů jsou odnímatelné.
 
 
Jednotka CBIO - 11
Jednotka digitálních vstupů a reléových výstupůCBIO-11 je vstupní/výstupní jednotka na sběrnici CANopen. Obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé. Vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12/24 V AC/DC s jedním společným vodičem. Mikropočítač zajišťuje digitální filtraci vstupních signálů. Výstupním prvkem je relé se síťovým kontaktem 250 V AC, který možňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Kontakty jsou uspořádány do tří skupin tak, aby umožňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily) i obousměrné servopohony. V každé skupině je jedna tavná pojistka. Při ztrátě komunikace s centrální jednotkou je zajištěno uvedení reléových výstupů do výchozího stavu.
 
 
Ovládací panel CKDM-11
Ovládací panel PromosPanel CKDM-11 je určen jako ovládací terminál mikropočítačové sestavy PROMOS line 2 nebo jako univerzální terminál na asynchronní sériovou linku.
Nosný duralový rámeček má z čelní strany nalepenou celoplošnou fóliovou klávesnici s okénkem pro displej. Silikonové těsnění zajišťuje vysoké krytí z čelní strany. Membránová klávesnice má vytlačený reliéf kláves a vestavěné talířové pružinky. Tlačítka tak mají jemný chod s jednoznačnou odezvou sepnutí. K nosnému rámečku je ze zadní strany připevněna procesorová deska s konektory pro připojení kabelů a svorkami napájení.
 
 
 
NOVINKA 9/2001 - Systém LOGIC
Jednotka digitálních vstupů a reléových výstupůJeho architektura vychází z osvědčené schemotechniky periferních modulů PROMOS line 2, založených na výkonném jednočipu Fujitsu. Po větším bratru LOGIC zdědil krabičku, uspořádání vstupů a výstupů a hlavně možnost dalšího rozšíření.
Základní model v krabičce o rozměrech 106x90x73 mm nabízí 8 vstupů 24 V s galvanickým oddělením a 8 reléových výstupů umožňujících spínání 230V / 4 A. Vstupy i výstupy jsou vyvedeny na odnímatelné šroubovací svorkovnice. Už v základním provedení je LOGIC vybaven sběrnicí CANopen, která umožňuje připojení další jednotky logických vstupů / výstupů ze stavebnice PROMOS line 2.
LOGIC je koncipován jako malý kontrolér, který je určen pro řešení lokálních logických úloh - řízení uzlů dopravních linek, turniketů, ovládání aspiračních filtrů, či malých technologických zařízení.sestavení programu, ale také jeho pozdější údržbu.
 
 
 

Bližší informace si vyžádejte na naší adrese.

   
  ECA s.r.o., Olomouc, Mlýnská 4, tel.: 603 241 224 , eca@ecasro.cz