JAK SNÍŽIT NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ?


 

Aplikace s volně programovatelnými automaty

 
 
 

AMIT

Aplikace s volně programovatelným automatem ART 267A
Systém AMIT - ART267APro regulaci kotelen a dalších tepelných zdrojů vč. technologií nabízíme programovatelné regulátory, které se dnes staly standartním řídícím prvkem i v nejjednoduších aplikacích. Na ovládací klávesnici s displejem připravujeme jednoduchý ovládací program, který umožní snadné přestavení např. časových režimů topení, parametrů vč. načítání historických průběhů. Automaty AMIT jsou vhodné i pro rychlé technologie -možnost volby parametru rychlosti výpočtu.
Firma ECA s.r.o. se danou problematikou zabývá již od r.1991, kdy jsme začínali s programovatelným systémem Sauter. Od r. 2000 dodáváme mj. rovněž tuzemský systém spolehlivých programovatelných regulátorů f.AMIT (ISO 9001), které jsou zvlášť z cenového hlediska výhodné.
Pozn.: Dodávky ECA s.r.o. zahrnují rovněž dispečinky –PC pro monitorování a ovládání zařízení. Po doplnění běžným i GSM modemem , je možné dálkově, přes telefonní linku, řídit a monitorovat zařízení ze vzdáleného PC.
 
 
Kotelny s regulátorem ART267.pdf        
Panelové domy s regulátorem ART267.pdf        
VZT s regulátorem ART267.pdf        
 
     
     
 
 
 

Elsaco Kolín

Aplikace s volně programovatelným automatem PL2
Jednotka digitálních vstupů a reléových výstupůJeho architektura vychází z osvědčené schemotechniky periferních modulů PROMOS line 2, založených na výkonném jednočipu Fujitsu. Po větším bratru LOGIC zdědil krabičku, uspořádání vstupů a výstupů a hlavně možnost dalšího rozšíření.
Základní model v krabičce o rozměrech 106x90x73 mm nabízí 8 vstupů 24 V s galvanickým oddělením a 8 reléových výstupů umožňujících spínání 230V / 4 A. Vstupy i výstupy jsou vyvedeny na odnímatelné šroubovací svorkovnice. Už v základním provedení je LOGIC vybaven sběrnicí CANopen, která umožňuje připojení další jednotky logických vstupů / výstupů ze stavebnice PROMOS line 2.
LOGIC je koncipován jako malý kontrolér, který je určen pro řešení lokálních logických úloh - řízení uzlů dopravních linek, turniketů, ovládání aspiračních filtrů, či malých technologických zařízení.sestavení programu, ale také jeho pozdější údržbu.
 
 
 
     
 
 
   
 
Možnosti systému BMR (IRC- regulace jednotlivých místností-nesoučasné vytápění)
Řídící jednotka - BMRUmožňuje nastavení denních nebo týdenních regulačních programů pro 2 x 16 nezávislých topných okruhů. Umí zobrazit reálnou teplotu v jednotlivých okruzích a umožňuje její přesnou kalibraci přímo z řídící jednotky. V jednom dni je možné až 8x změnit požadovanou teplotu a to v libovolném čase na libovolnou hodnotu. Styk s uživatelem zajišťuje alfanumerický displej 2x16 znaků a klávesnice s 16-ti tlačítky. Řídící jednotka může dále zajišťovat funkci zabezpečovací ústředny. Lze k ní připojit 4 nezávislé zóny. Každá zóna může obsahovat maximálně dva senzory. To znamená, že lze monitorovat maximálně 8 míst. Samozřejmostí je možnost vyjmutí jednotivých zón a programovatelné nastavení doby pro vyhlášení alarmu po porušení některé zóny. Kódování a odkódování je možno provést přímo z řídící jednotky nebo ze dvou externích klávesnic, které lze k jednotce připojit.
 
 
 
Aplikace s IRC regulátorem BMR.pdf    
 
 
 
 

ECA s.r.o., Olomouc, Mlýnská 4, tel.: 585 208 417,

  eca@telecom.cz